اسم ترانه خواننده سال انتشار دانلود
بی اعتقاد امیرحافظ رنجبر 2023
برای این ترانه نظر بگذارید
لطفا فیلد های ضروری را بادقت تکمیل نمایید.
0


متن آهنگ امیر حافظ رنجبر به نام بی اعتقاد

چنی ولید تواسم نچید و ته دل قسمت دام / سیل که کنه منه بی اعتقاد هرشو اراد دس و دعام

آخر دیونی و ناو فکرت جنازه مه درارن / خاطراتت بلا نمن که و سر مه بارن

دوس درم هرچی دره و ریو خوم قفل کم / کاری کردیده هر شو و دست کفر بکم

شهر آباد دلم کردیدسه ویرانه / عشق آیم‌ یه شوه چیو بودنه بیگانه

دنیا خراو بیه سرم وقتی وتی نیتوامد / مه که هرکاری کردیای یه ساعت بعدی بخشامد

خدای که تو‌ سازیه کافره کافره / غرقم و ناو دزد خوم چغیامه تا خر خره

حتی و ناو خویلم‌ دواره گردم قهری / ارا هرکه درمانی ارای مه خود زهری

و مولا احساس دیوار و تو بیشتره / گن ترین جای جهنم و مال ایمه خوشتره

بین قلب و مغزم مه تو انتخاب کم / بی تو مه هیچ نیتوام اصلا مه اعتصاب کم

سرم سره مغزم رد پناه بومه کی جز خود / زندگیم چیوچانی دی ننری پای قسمت

صد دف عین آیینه خوم شکانمه / صد دف خوم و دسه خوم رنجانمه

ای قلبه وگرد غم سزانمه / ای عشقه کم کم بودنه بلای گیانه مه