اسم ترانه خواننده سال انتشار دانلود
نمیدونم آرمین برمایه 2023
برای این ترانه نظر بگذارید
لطفا فیلد های ضروری را بادقت تکمیل نمایید.
0


+ متن آهنگ آرمین برمایه به نام نمیدونم

کی هاته ناو زندگید بیومه غریبه اراد / پشت ای تلفنه خشکم کرد صداد

خور گنی دایدنه پیم بغضی گنی و ناو گلوم درات / وتی قسمت نیه بومه عروس اراد

اتاقم تاریکه غمیلم فراوان / دلم شکان نگار تا کی بیم تاوان

اشک چاوم رشانی مال دلم رمانی / مه خستم و جوانی مه دایده زیو و سالی

ضربه ی گنی دایده لیم عیب نیری ییشه و بانی / بازی کردی و گرده احساس یه جوانی احساس یه جوانی

اگر بزانی چنی دلم اراد تنگه / نیلی تنیا بوم حتی ارای یه دقه

تونی گذشت بکی نچی نیلیدمه جا / بدون تو زندگیم دامه دس خدا

هیچوخت نزانسی تمام دنیای مه بیود / الان که چیدنه بیوش که و چه رسید

تف وی چاره تف وی زندگیمه / فک کردیام یکی و ناو زندگی چاوه ریمه

اصلا و ناو یه جزیریگ زندانیمان بکن / عالمو آدم بمرن حسیودمان نکن

زندگیمان بی دردسر تاگه پای کفن / مه ارای تو خونمو تونیش یه سر بخن

وای و دسد نفس وصله نفسد / دی عشقی نیرم که و پی برسم

فراموشت نیکم حتی بگری نفسم

تمام بود نفسیلم نیتیده لام خوم زانم / سری بکیش و مالم دردت و قلب ویرانم

و دیورد مرم یه روزی خوم زانم / او روزه تو عروسی منیش که لاله زوانم

آگر کیشایده زندگیم ماله دلم رمانی / مه زندگیم ارام دام خور نیری روانی

ولی چمانی پشتم رمانی کاخ عشقم / هرشو دمه بیاوان مه قبل پیری مردم