اسم ترانه خواننده سال انتشار دانلود
عوارض فرهاد جهانگیری 2023
برای این ترانه نظر بگذارید
لطفا فیلد های ضروری را بادقت تکمیل نمایید.
0


+متن آهنگ فرهاد جهانگیری به نام عوارض

بی معرفت تا خاطریلد بردم و یاد یه شوه پیرم کرد

وگرد یادت زنه بیم خوشا و حالم

بعضی چشتیل قلب آیم لرزنی مثلا تو / تا اسمت تیده وسط مغرم آمپر چسبی چه بکم دسه خوم نیه خو

خود نیزانی ولی عوارض دری چویلد / الان که مه نیم گرد کی گذریدن شویلد

فکرد و ناو سرم دری کم کم خدایی کی / یکی ویره هس جز تو قسم و هیچ نیخوی

بی تو بیمارم احساس خفگی کم / دائم الخمرم گرد الکل زندگی کم

یعنی تونیش حالد گنه جور مه بی اعصابی / یه سره بیقراری یا دایدسه بی خیالی

شاهزاده ی قلبم درمان دردم / و سر دلتنگی که هرشو ولگردم

دل کنید ولیم گن دایده خوشیم / یه اسمی دشمنیه که هرشو جنگ دریم

شاهرگو تیغ زخم عمیق / بیون چه و سر خوم هاوردمه رفیق

مس و خراو الکل توام / خومیش نیزانم چن چنم مرگ برام

بی تو مهم نیه پاییزه یا زمسان / هر قدمی هیز دم ارام بوده تاوان

کل دنیا جمع بون مه دی نیومه کر جاران / هیچوقت فکر نکردم ایجور بومه کلگ نیشان

قرصیله اعصابم آرامبخش شویلمه / ای صدا صدا نیه ناله ی درونمه

زانم دی نیتیدو آو پاکی رشانمه / بی معرفت و باند قسه فره ها شون مه

اراد قرض کردم تلخی سر کردم / وخاطرت حتی رفیقیلم عوض کردم

دلم اراد پر کیشاس فکرد ولام کم پیداس / بی خیال فدای سرت زجر ارای پیاس