اسم ترانه خواننده سال انتشار دانلود
پارس سفید 2 فرهاد جهانگیری ، کیوان 2023
برای این ترانه نظر بگذارید
لطفا فیلد های ضروری را بادقت تکمیل نمایید.
0


متن آهنگ فرهاد جهانگیری و کیوان به نام پارس سفید 2

یادت ته وتم گیسو کمندگم یار قد بلندگم / هنوزیش گیسو کمندگمی ارای ای دل بی عارو ننگه

هنوزیش بین مغزو قلبم و سر تو جنگه

هنوزیش قد بلندت یه سر هاو ور چوم / حتی خاو کفیده لیم یه سر تو تیده خاوم

وختی و خاو هیز گرم دس و زرانی نیشم / پاکت پاکت سیگارو حسرت چاود کیشم

سیگار و فندک درد خیانت / ای قلبه که شکانی دست بیو امانت

ای آشفته حال تنیا و ناو مال / خاطراتیلد عذاوم دی چندین و چن سال

ابرو کمانی قلبم شکانی / هرکه دیونیدم ایوشی سی یارو روانی

افسرده بیمه خاطره بیمه / مه کل ای دنیا و ناو چویل تو دیمه

چویل تو تنیا امید مه بی ارا زندگی / ولی تو ولم کردی و بان هرزگی

خدا بکی بمری و شرمندگی

داغ دلم فرس چیده شون اوه / هروز یه عشق جدیدو هفته یه خطه وه

تاکی فکرد بکم آخری سکته کم / بوخش دلم ولید پره بوخش اگه رکم

قطار تنیایی منم اسیر رسوایی منم / مالم رمان او بی خدا یکه مسافرد منم