اسم ترانه خواننده سال انتشار دانلود
چنی فرهاد نامداری 2023
برای این ترانه نظر بگذارید
لطفا فیلد های ضروری را بادقت تکمیل نمایید.
2


  1. حسین احمدی گفت:

    عالی..‌ به به به

  2. حسین احمدی گفت:

    عالی … به به به به این صدا..دمت گرم

متن آهنگ فرهاد نامداری چنی

چنی مشروب چنی قرص
چنی بیخوابی چنی بغض
نی ودست بکیشم اخه
چنی گیره بکم منه تخس

چنی پیپرچنی گل
چنی کسشام و سر تو
چنی سیگار چنی بنگ
کیشام و دل تنگ
چیدمان اتاقگم هنوز سلیقه ی تونه
خاطراتت دور مه و ي ماله گردنه
چیدمان اتاقگم هنوز سلیقه ی تونه
خاطراتت دور مه و ي ماله گردنه
و او شوی که تو چیده و ای تخته لش کفتم
چنی گیره کردمو و یاد تو مس خفتم
کاشکی کور بیام و قلبمیش بمردیا
نوینیام که غریبه دست بگردیا

چنی مشروب چنی قرص
چنی بیخوابی چنی بغض
نی ودست بکیشم اخه
چنی گیره بکم منه تخس

چنی پیپرچنی گل
چنی کسشام و سر تو
چنی سیگار چنی بنگ
کیشام و دل تنگ

رفیقیل
اوشن ترکی بکه
ولي مه دوست درم
اوشن فراموشی بکه
ولی مه دوست درم
فدای سرت بیطاقتیم
مه هنوز دوست درم
خیلی ولید ناراحتم
ولی هم دوست درم

تمام قلب عاشقم ارای تو بی هميشه
یکاری کردی خشکا رابطمان و ریشه
هنوزیش و هنوزه دی عکسگان تو دیریم
دی بیتو و ای روژیل تکراریه مه سیرم

چنی مشروب چنی قرص
چنی بیخوابی چنی بغض
نی ودست بکیشم اخه
چنی گیره بکم منه تخس

چنی پیپرچنی گل
چنی کسشام و سر تو
چنی سیگار چنی بنگ
کیشام و دل تنگ