اسم ترانه خواننده سال انتشار دانلود
قفلی علی احمدیانی 2023
برای این ترانه نظر بگذارید
لطفا فیلد های ضروری را بادقت تکمیل نمایید.
0


+متن آهنگ علی احمدیانی به نام قفلی

دواره وابستگیم گل کرد و بان عشقد / دواره زمین گرد کرد عشقم ولید قفلم کرد

شان و شانم دا ولا ریو و آسماند نکرد / داغ دیورید پرنسس و کهکشان سقوط کرد

هامه ناو یه حالی که و ارتفاع پرش کی / هیچ دعای خوبم نیکی سید تو دری چه کی

حال خراوی بعد دعا آزادی سخانم سزان / گیج خوم مرم شکانی عهدو پیمان

لاره لاره ای دل منه فقط و بان گری / عشقد کی وفا نیاشت قشنگ چاو خوشگلی

نمیدانم چه کنم با ای حاله بیقرار / تو شدی تمام من شمع روزای غمبار

زل بزن تو چشام فک کن که من کی بودم / منی که تا ابد جز علی کسی نبودم

رهام کو مرگ مه نشم قفل روزگار / رفتنی شم برم تو کهکشانت هربار

فایده نره جان تو ختم کلام رد دادم / هروزه مه امروزه جان تو قسم

ای ماله بی تو ارام مینیده یه قوری / دی و سر کیوچه نیشم یا هامه ناو بالکنی

هی برا دسم بگر شری ننم بان دس / بی وفا وفا نیاشت فقط و عشقم کار داشت