اسم ترانه خواننده سال انتشار دانلود
رکب علی احمدیانی 2023
برای این ترانه نظر بگذارید
لطفا فیلد های ضروری را بادقت تکمیل نمایید.
0


متن آهنگ علی احمدیانی به نام رکب

 

گرد یه ایوشی گرد او خنی آخری بیوده بدله / سا سری باریده خوار همباز ابوشن دو درس

فک نیکی که نیزانم گشت رکبه / دری بنه گیان براد جم که دب دبو کب کبه

کس نیزانی ایسه بمریم یا صلا زانی ساتی تر / تحریم کاری کردیه و پیم دس دایمسه پلی شر

آقا زانی دی مردیده فکری نیری خارت کی / آمار طلاق هابان هزار تف و زندگیه ایمه کیم

ارا یه درد دریم یارب و کام دردیلم بویشم / و ارش رسیمه فرش الان درم زجرگی کیشم

و پیم ایوشی ویره هرچی بتوای فراهمه

نکه برا

جوانیم هه یه کم داشت ارای چمه تو هایده ناو دنیای که برگشت نیری

نکه برا

درمان ای دل بیچارمه فقط یه نسخ سیگاره