اسم ترانه خواننده سال انتشار دانلود
جواهر کرمانشاه اشکان فتحی 2023
برای این ترانه نظر بگذارید
لطفا فیلد های ضروری را بادقت تکمیل نمایید.
0


متن آهنگ اشکان فتحی به نام جواهر کرمانشاه

ساقی لبریز که پرکه پیالم / توام لاوه لا بچم در مال یارم

مس و پاتیلم که گیج و ورم که / بیل زوانم گت بخوی سر خوش و سر مسم که

ایهاالناس بزانین خالم گن گیر کردیه / او ماله دری کاوه دیوتی دلم بردیه

ایهاالناس باینه دیشت و ناو کیوچه بنیشیم / هروخت عشقم هاته دیشت هی ماشلا بکیشیم

جواهر کرمانشاه پر چوی شرم و حیاس / وگرد مه بحث نکین بحثی له ایوه جیاس

او باوگ بی خدایه ایوشی دائم الخبرم / مردم و باوگی بیوشین گن تا نکی وگردم

امشو هم و عشق خود کیشم نوشم چماو بان / ممنوعات الهی امشو گن کلم تزان

اگر تو بیده ساقیم مسیم چوده بان هزار / شرم و حیا بنه لا روسری له سر درار

روسری له سر درار باوه خوار له ترکم بنیش / مه هی شعر اراد خونم تو دس و ناو سرم بکیش

یه شیشه دوا بکه قرقره ی مشروب بیم / حال خوشه امشو و کل دنیا نیم

ایهاالناس دواره سر کیوچدان وسامه / کل محل ارا خودان او یه ماله ارا مه

ناو کیوچیل محلدان دوسد درم نیوسامه / تا گشتدان بزانین که او دیوته خدامه

جواهر کرمانشاه پر چوی شرم و حیاس / وگرد مه بحث نکین بحثی له ایوه جیاس

او باوگ بی خدایه ایوشی دائم الخبرم / مردم و باوگی بیوشین گن تا نکی وگردم