اسم ترانه خواننده سال انتشار دانلود
جفت شیش فرهاد جهانگیری 2023
برای این ترانه نظر بگذارید
لطفا فیلد های ضروری را بادقت تکمیل نمایید.
0


متن آهنگ فرهاد جهانگیری به نام جفت شیش ( جفت 6 )

ویرانگر بهشت آبادی جهنم

بی تو حتی نیه تونم یگله قدم بنم

هی خووم زانم مردمه گشت خیال کن زنم

بعد تو مه مردمه جنازم نفس کیشی

بعد تو محاله تاسم جفت شیش بنیشی

دوازده شوو و بعد فقط مرگ جووم بسی

مه هی ارای تو دوویم یکی تر وپید رسی

 

نخ نخ کیشم باو بیمه جور یخ

دم دم کیشم و ای دنیا زدم

کام و کام ول و جووانیم نام

 

شش درجه بان ششم

و دستم چی جفت ششم

شش درجه بان ششم

مه خوب نیم ناخوشم

 

تو گرد یار جفتی مه پیک چمه بان جفتی

تو دسد قفله و ناو دس یار مه دسم قفله وگرد فیلتریله سیگار

مه هی هاتمه دنیا صد سالمیو

مه جای سر یار سرم و بان بالم بیو