اسم ترانه خواننده سال انتشار دانلود
چیو هیلمد حسین صفامنش 2023
برای این ترانه نظر بگذارید
لطفا فیلد های ضروری را بادقت تکمیل نمایید.
0


متن آهنگ حسین صفامنش به نام چیو هیلمد

 

تمام ازرتیلگم خاوه خوشه خاویلگم / دردت و ناو چویلگم چیو هیلمد ویره بچی

تو هور آسمان کاوی تاج سری نیور چاوی / عروسگی مانگه شوی چیو هیلمد ویره بچی

واران ناز ناو وهار تک داره گی ناو سوزه زار / بالا بلین وینه ی چنار چیو هیلمد ویره بچی

شکوفگه ی قی داره گان نازارگی ناو مالمان / چاو مسگه ی شیرین زوان چیو هیلمد ویره بچی

پروانگی هفتاو دو رنگ قشنگتر له هرچی قشنگ / شیرین و نازو شوخ شنگ چیو هیلمد ویره بچی

برزی برز بان پراو تاف زلال ناو سراو / خوش مسیگه جام شراو چیو هیلمد ویره بچی

هه چیو هیلمد ویره بچی تو نیور سوز مالمی / تو روژ و مانگ و سالمی هنار پرتغالمی

حوال گر حوالمی تو چیوز دار بایمی / تو هورید تو کی آیمی تنیا ترین سرمایمی

وی خور داخ سایمی سوسن و یاس و نسترن / خشکه خوشه دیشت وطن دیور بون للید چویله گن

بخن دردت ولیم بخن تو هرچی خوزیولمی / خاو و خوشه خاویلمی بیناییگه ی چاویلمی

چیو هیلمد ویره بچی چیو هیلمد ویره بچی