اسم ترانه خواننده سال انتشار دانلود
زنجیر و گردن مهدی شریفی 2024
برای این ترانه نظر بگذارید
لطفا فیلد های ضروری را بادقت تکمیل نمایید.
0


+ متن آهنگ مهدی شریفی به نام زنجیر و گردن

زنجیر و گردن کوک و ناو قفس / و کرمانشاه نای ناخاله ی فرس

ایمه کوردیمو جی صفا سنیم / مل قیومان فرس جی مل قیو نیریم

کت شلوار مشکی دکمه سالاری / تو بچه خوشگل کی وفاداری

باو باو باو باو ملاقاتم / شاید و زندان مه دی در ناتم

چه بیوشم چه کرد فلک وگردم / دی کس نیشنوی هناسه ی سردم

آی له من وای له من

تف له شرطگی نیمه تمامد / خوم ناشی نادان کفتم و دامد

تالی و زولفد پاونی پامه / تا روژ مردن کرمانشاه جامه

کت شلوار مشکی دکمه چپ و راس / خوشگل فراوان دلم تو تواس

باو باو باو باو له مالگم / باو له مالگه ی بی چراغگم