اسم ترانه خواننده سال انتشار دانلود
جادوگر مجتبی ترکاشوند 2023
برای این ترانه نظر بگذارید
لطفا فیلد های ضروری را بادقت تکمیل نمایید.
0


متن آهنگ مجتبی ترکاشوند به نام جادوگر

کوچه پس کوچه ی تهران همشه دوره کردم / بشت گفتم که یه روز دسه پر برمیگردم

مه تو غربت گیر کردم دلم کرمانشاه مانده / ازش خور ندارم دل تو دلم نمانده

تو با همه گرم میگیری هی با مه سردی / با همه آشنایی و با مه غریبی

با تک تکه ای کوچه ها خاطره دارم / تمام پایتخت میدانن که دوسد دارم

جادوگر قلبم نمیری عه یادم / چه ضربه سنگینی زدی اعتمادم

چه خاطره تلخی برا مه هشتی جا / چشه مه دور دیدی گذاشتیدم تنها

خیابانای اینجا چه غریب و سرده / حسی بشم میگه عشقم برنمیگرده

چنی کوچیکه امشو برام تهران / یه تیکه عه قلبم جا مانده کرماشان

چرا ایجور بشم کردی باوت بمیره / بشکنه او دسی که دساته میگیره

تو کی ایجور بودی آخه جادوگر هزار چهره ی نامهربانم

جادوگر قلبم نمیری عه یادم / چه ضربه سنگینی زدی اعتمادم

چه خاطره تلخی برا مه هشتی جا / چشه مه دور دیدی گذاشتیدم تنها