اسم ترانه خواننده سال انتشار دانلود
فالگیر روح الله کرمی ، سامان یاسین 2023
برای این ترانه نظر بگذارید
لطفا فیلد های ضروری را بادقت تکمیل نمایید.
1


 1. ایلیا احمدیان فر گفت:

  شعر:
  کفتمه یاد فالگیر خصه خونیا و چارم/ چما اوه خدا بی نویسا خصه و تالم
  چما اوه خدا بی مه بنده دل اوه/ سجده کردیام و درگای نویش و بین ایمه
  بورو بورو سربکیش و ای دله/ تا قیامت دلم خاطر خواد بیه
  مغزم بردی و ناو خاطرات/ توهم دوینم روحد ها و لام
  کفتمه یاد تنو قسه یل یارو فالگیر وتیا شانس نیری نه و عشق و نه فامیل
  وتیا یکی دوس دیری که دلت شکانیه یکی ها ناو زندگیت سر ولید شیوانیه
  وتیا یکی دوس دیری خالد گیره و بانه گیان ارای فدا کید ولی قدرد نیزانی
  کف دسم خونی وتیا یارد بی وفاس کف دسم سزانم وتم یانه اشتباس
  چمانی خدا بی خور و ایندم داشت صد گله چاقو سازید یگله دسه نیاشت
  او فالگیره هرچی وت گشتی نیشته تالم بعده تو و چاوم کفت تمام ادم و عالم
  فالگیر هی قسه کردیادو م فکرم و لای تو بی زانست حالم خراوه سری خسه خوار و چی
  به جز غم و بدبختی چشتی و نام فالم نیو و اوج پرواز بیم و سر خواردمه زیو