اسم ترانه خواننده سال انتشار دانلود
قرص اعصاب آرمین برمایه 2023
برای این ترانه نظر بگذارید
لطفا فیلد های ضروری را بادقت تکمیل نمایید.
0


متن آهنگ آرمین برمایه و امیر کهریزی به نام قرص اعصاب

 

اگه بیوشم زندگیمی زندگیم و پاد دامه / حال زندانی دیرم که اذان صبح اعدامه

مسه مسه قرص اعصاب تو نید منیش دس و دعام / دلد گری یه سر بیه لام قصد گوش دم ختم کلام

یه عمره مه وسامه چاویله تو خدامه / بخن ارای دنیاگم منیش اراد هی نالم

بچو و مه فک نکه هنو ایوشم عشقم تکه / و یاد مه نیچی مکه قصه ی نیرم حکمم خوده

مه غم و ناو وجودم خوشیم ها پشت میله / تو دیوریدن ولیمو یادت هر ها له ایره

چه سازیده ولیم چوم قفله له شوند / عصبیم چمان احساساتم بردیده

ای شویله بی تو سر چی یکی بعدت در و در بی / نیزانیدن که مه مردم بیمه یه شیت عصبی

منو تو شاهد معجزیم که دیور و یک زندگی کیم / بدون مه گیره نکی کسی نیه درکت بکی

شیشه ی عمرم ها له دسد یه روژ تیه ی و پید رسم / درد ذوقد خم له سرم بان دس نیری هرچیکسم

تو بهترین کلامی و قسم خدامی / شیطانیش بیود گنامی پیریش بوم خود عصامی

تو چیدو قلبم هنو چاوریده / یه بغض و ناو گلوم چن ساله گیره

دلخوشیم ولام نیه پشتم چمیه / عاشق بیوم و نزانستم عشق یکی تره

مه افسرده بیمه امید ارام نمنیه / دل دامه دریا اراد خط خطیه