اسم ترانه خواننده سال انتشار دانلود
بت پرست سینا پرهیز 2023
برای این ترانه نظر بگذارید
لطفا فیلد های ضروری را بادقت تکمیل نمایید.
0


+ متن آهنگ سینا پرهیز به نام بت پرست

بعد تو دیوار و دیواره جهنم مالمه / اقره حرص خواردمه چمانی چنجاه سالمه

چی و کو اویکه وتیا نگرانه حالمه / خدا یه چه دردی بیو خستیده ناو طالع مه

تو بچی منیشم سریع قلبم اهدا کم / چمو گردم یه قوری ارای مرگم پیدا کم

تو پیرو پیغمبرو خدامی مه آیم تونم تو هوامی / تو خانوادمی تو برامی تو واجب تر و جواو سلامی

گرد فکر تو خفم گرد فکر تو هلسم / تو بت منی و یه به بعد مه دی بت پرستم

دو دقه تماشای ناو چود کم دو هفته مسم / دو دقه گردم قهر کی تا دو ماه بن تید نفسم

نفس تو ارام واجب تر و نمازی / دسه خدا خوش ارای چشتی که سازی

تو خوش صدا تر صدای گیتار و سازی / درد خنیلد و قلبم ارا ایقره نازی

تو پیرو پیغمبرو خدامی مه آیم تونم تو هوامی / تو خانوادمی تو برامی تو واجب تر و جواو سلامی