اسم ترانه خواننده سال انتشار دانلود
تاجر غم حمیدرضا بابایی 2023
برای این ترانه نظر بگذارید
لطفا فیلد های ضروری را بادقت تکمیل نمایید.
1


  1. Qaimuddn گفت:

    خوشم آمد

+متن آهنگ حمید رضا بابایی به نام تاجر غم

هرکی سراغمه گرفته بگین عع اینجا رفته زود / بگین بدجور دلش شکست بدجور به گل نشسته بود

گره کوره خورد زندگیش هیچکسیم بازش نکرد / جوری زدنش زمین خدا هم بلندش نکرد

بگین شیر خام خوردس عع عشقشم خورده رو دس / یه کاری با دلش کردن کل زندگیش مخروبس

نند عه ذات مینشانم / خودمم به دار میکشانم

کشتی دل ویرانه و لنگر نداره / حتی رفیق فابمانم رفیقی داره

برای تاجر غم شادی معنا نداره / لعنت به ای روزگاره بی بندو باره

چه سخت میگذره ای شوای زنده داری / تا مغزو استخوان سوزاند دردم نداری

ما به دنیا آمدیمو دنیا به ما نیامد / به گرگونه صورت ننه ی ما هی غم آمد

ما هر چوبی که خوردیم عع چپ سینمانه / منو یاد چشای تو هرشو مسیم میخانه

تو نمیدانی نکشیدی درد بی طاقتی / مه هنوزم میرم بالا به یاد تو سلامتی

هرجا گیر کردی روزگاری مه او پیش مرگمه داری / هرچی برای مه

شطرنج قلب ما سرباز نداره / شایی که رفت دیه برگشت نداره

یه عمره سیاه مس مه میرم خانه / کف خابی با ندارا هم عالمی داره