اسم ترانه خواننده سال انتشار دانلود
شیطان هومن نجفی 2023
برای این ترانه نظر بگذارید
لطفا فیلد های ضروری را بادقت تکمیل نمایید.
0


دلگیرم ولید سیرم ولی خو دوسد دیرم / دس خوم نیه خو منیش دل بیکسی دیرم
روزگارم تیر و تاره شو تا شوکی بیمارم / هرچی کم و یادم بچی جور یه آیم خمارم

دار و ندارم گردیه خنیلد ولگردم خیاوان چویلد / فکر نکه دلم و تو جدا بو عین یسه شیطان دوس خدا بو

منه بی تو یعنی خدای بدون بنده / یعنی خوشی بدون تو بدتر و قتل عمده

بی تو سخته تحمل ای قلبه / بی تو دنیام دس بان دسم درده

غمگینم بی تو گیرم باو ایجور نکه پیرم / ای عکسیلده که دیونم و تنیایی یه سر گیرم

بیقرارم شیت و هارم باو بدتر نکه خارم / دلم و خوم سیه بیه گنجور و خوم بیزارم

خنیلم آلوده و غمه غمم فره خوشیلم کمه / و بان زخمم نمک پاشی اوی که ایوشی مرهمه

دلم دلم دلم دلم شکیا ظالم / باو بی تو نیتونم دوام بارم

رحمی بکه و دل بیچارم نایدو حلالد طناب داره

هرشو بی تو و ای ماله نالم / باو بی تو نیتونم دوام بارم

دنیام بی تو پر درده ظالم / ارای تو عادیه خومیش زانم

ولی رحمی بکه باورو خائن / چون که تو نیود آگر چوده مالم

یه رسمی نیو بیلیدمه جا تو / روانی بیم و ای شهره زانم

دواره شو دواره روز دواره خصه و هی بسوز / دواره الکل و مسی هیوچکس و دادم نرسی

باورو بی تو حالم گنه باورو دلم هر ماتمه / شیتم نکه خدا هاوار ارا دلت جور سنگه