اسم ترانه خواننده سال انتشار دانلود
کاسب پیام عباسی ، کیوان ، مشتاق دلوجیان 2023
برای این ترانه نظر بگذارید
لطفا فیلد های ضروری را بادقت تکمیل نمایید.
0


متن آهنگ مشتاق دلوجیان و کیوان و پیام عباسی به نام کاسب

 

کل ای شهره حسود عشق منو تو بین

سر بی کسی سلامت که ای جو خار بیمه

تو گرد عشق شویل هایده ناو اتاق

مه قفلم بان عکست بی خواب بیمه

 

مست و بان ای تخته

چند روز و چند هفته

حس خفگی درم دوری و تو سخته

ارای مه پیدا نیود اصلا و تو بهتر

حال خوبم بستگی دیرد و تو بیشتر

مه لش و بان ایتخته کفتمه

آرزوم یه شوو راحت خفتنه

وابسته مه بید وتی که نیه چید

تنیا ترم کردی فدای سرت رفیق

 

رمانی مالم شکانی بالم

بدون تو و ای ماله خراوه حالم

درگیری خستیده ناو مغزم

ارای ای بخت سیاهی خووم هر شوه حالم

 

سختمه حوصلم سر چی با ای تختمه

بسمه کم نمک بپاش بان ای زخممه

 

مهر کاتت کتاید با این رابطه

الا دی خدا زانی کی فابته